Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009


Corcyræ Insvlæ vulgo Corfv planities unacum
parte Greciæ
Christoph: Weigelio
1720-s (?)


Henry de Beauvau
Relation iournaliere du voyage du Levant
1615


George Braun & Frans Hogenberg
Civitates Orbis Terrarum II 53
έκδοση 1615

Henry de Beauvau
Relation iournaliere du voyage du Levant
1615Simon Pinargenti
Isole che son da Venetia
nella Dalmatia...
1573Bernhard von Breydenbach
Peregrinatio in Terram Sanctam
1486